Følgende betingelser er gældende ved udlejning:

Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det er hos kunden.

Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt kan ekstra leje opkræves.

Afbestilling

Ved annullering af lejeaftale senere end 30 dage før levering betales halv leje. En lejeaftale kan reguleres indtil 14 dage før levering/afhentning. Ved annullering af lejeaftale senere end 8 dage før levering betales fuld levering.

Erstatningspligt

Kunden har altid erstatningspligt overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse af det lejede. Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning.

Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres erstattes til fuld- og nyværdi.

Dårligt rengjorte borde og stole efterfaktureres til samme pris som lejeprisen.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Reklamationer

Hvis kunden ikke inden brugen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Telte

Prisen på telt inkluderer opsætning og nedtagning, hvis ikke andet er aftalt.

Ved leje af partytelte skal grunden være afmærket og klargjort senest  før leveringen. Gulve i partytelte følger terræn.

Der må ikke påsættes tape på teltdugen. Skulle det ske beregnes en pris pr. side på kr. 500,00 til rengøring.

Service

Service, borde og stole returneres i rengjort stand hvis ikke andet er aftalt.

Ved brug af farvet bordpapir på vore borde skal der altid plastik imellem.

Service, borde og stole må ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor altid opbevares indendørs.

Levering

Levering er kun til gadeplan med mindre andet er bestilt jf. ordrebekræftelsen. Leveringszone er max. 15 meter fra vogn. Hvis trin/trapper tæller hver trin for 1 meter. Pris pr. meter over 15 meter er kr. 100,00 + moms.

Betaling

Depositum pr min. Kr. 2.000,00 betales ved bestilling. Restbeløbet  betales efter fremsendt faktura senest 14 dage før levering.